Legia Akademicka to program przeznaczony do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro d.s. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Program składa się z: szkolenia teoretycznego realizowanego w trakcie studiów. Są to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Trwa ono 3 tygodnie. Jego efektem, po zakończonym z sukcesem egzaminie, jest przysięga wojskowa i uzyskanie stopnia szeregowego rezerwy. Studenci, którzy zdecydowali się na zostanie podoficerem rezerwy mogą wybrać moduł podoficerski i po dodatkowych trzech tygodniach szkolenia otrzymają stopień kaprala rezerwy.

 

Koordynatorzy projektu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: 

  • Dr. Małgorzata Kuś

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

KNBN © 2023