Opiekun Koła: Dr. hab. Prof. UJD Andrzej Krzak

Prezes Koła: Przemysław Jeż

Zastępca Prezesa Koła: Anna Wawrzak

Sekretarz i Skarbnik Koła: Piotr Tasarz

Zarząd Koła Naukowego

Działalność Koła Bezpieczeństwa Narodowego ma na celu naukowe rozwijanie umiejętności badaczy, tworzenia nowatorskich koncepcji w dziedzinie Bezpieczeństwa Narodowego Polski wewnętrznego jak i zewnętrznego. Prace Koła będą prowadzone zarówno grupowo jak i indywidualnie.  Głównym celem popularyzowanie w społeczności akademickiej ale także w osobach spoza tej grupy, tematyki bezpieczeństwa. Duża część pospolitej ludności Bezpieczeństwo Narodowe kojarzy wyłącznie ze służbami porządkowymi bądź wojskiem. Jest to bardzo wąskie myślenie dlatego członkowie Koła podejmą próbę rozszerzenia tej publicznej "definicji". Studenci skupią swe wysiłki zarówno na badaniach w aspekcie historycznym jak i okresie teraźniejszym z podkreśleniem autorskich perspektyw na przyszłość również w dziedzinach towarzyszących bezpieczeństwu. Koło Naukowe docelowo ma stać się ważnym opiniotwórczym i bezstronnym środkiem przekazu naukowego w ramach Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.  

O Kole Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

KNBN © 2023