Do niezwykle atrakcyjnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie należy zaliczyć przede wszystkim kierunki:

 

1. Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie. 

Specjalizacje: 

●Bezpieczeństwo państwa

●Bezpieczeństwo międzynarodowe

●Polityka integracji i bezpieczeństwa

 

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Specjalizacje:

●Bezpieczeństwo militarne

●Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

●Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych

 

Efekty studiowania kierunku Bezpieczeństwo narodowe: 

  • Znajomość uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • Stosowanie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa,
  • Wprowadzenie w strukturę oraz specyfikę funkcjonowania zawodowego poprzez regularne praktyki w ramach studiów w różnych sektorach bezpieczeństwa (organach samorządowych, państwowych, mundurowych, etc.), 
  • Uzyskanie umiejętności planowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • Umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów zbrojnych,
  • Wiedza dotycząca systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania sił zbrojnych w wymiarze współczesnym jak i historycznym,
  • Szerokie możliwości uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów zarówno w instytucjach państwowych związanych z bezpieczeństwem (Policją, służbami specjalnymi, wojskiem) jak i sektorze prywatnym.

 

2. Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie pierwszego stopnia - 3 letnie. 

 

Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu języków, kultury, historii, polityki i ekonomii obszaru wschodniego i Bałkanów. Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie to ciekawy i perspektywiczny kierunek dla osób zainteresowanych współpracą międzynarodową, dyplomacją, biznesem czy nauką.

 

Unikalna perspektywa: Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie pozwalają zgłębić regiony, które często są niedoceniane. Będziesz miał możliwość lepszego zrozumienia historii, tradycji, języków i polityki państw takich jak Rosja, Ukraina, Polska, Bułgaria, Serbia czy Rumunia.

 

Kariera zawodowa: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu studiów wschodnioeuropejskich i bałkańskich otwiera wiele możliwości zawodowych. Możesz pracować jako dyplomata, analityk ds. polityki zagranicznej, dziennikarz specjalizujący się w Europie Wschodniej, konsultant ds. rozwoju międzynarodowego, tłumacz lub nauczyciel języka wschodnioeuropejskiego.

 

Wzrastające znaczenie regionu: Wschodnia Europa i Bałkany odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. Wzrost gospodarczy, rozwój polityczny i kulturalny sprawiają, że wiedza na temat tych regionów staje się coraz bardziej wartościowa. Posiadając umiejętności związane z tym obszarem, będziesz atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

 

Interdyscyplinarność: Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie to interdyscyplinarny kierunek, który pozwoli Ci poszerzyć horyzonty w różnych dziedzinach. Będziesz badać historię, kulturę, języki, politykę, gospodarkę i społeczeństwo, co pozwoli Ci zobaczyć region z wielu perspektyw.

 

Możliwość podróży i doświadczeń międzynarodowych: Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie często wiążą się z możliwościami podróży, wymiany studenckiej i doświadczeń międzynarodowych. Będziesz miał okazję poznać ludzi z różnych kultur, odkrywać nowe miejsca i zanurzać się w różnorodności regionu.

 

Aktywność badawcza: W ramach studiów będziesz miał możliwość prowadzenia badań nad różnymi tematami związanymi z Europą Wschodnią i Bałkanami.

 

Więcej informacji w sprawie rekrutacji uzyskasz na stronie: www.ujd.edu.pl

 

 

 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

KNBN © 2023