Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

18 czerwca 2021

Modernizacja Sił Zbrojnych RP - realia i plany 

Fot: usembassy.gov, Polska kupuje myśliwce F-35, Internet, https://pl.usembassy.gov/pl/zakup_f35/, [dostęp: 16.06.2021].

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Ponadto stoją na straży konstytucji i demokratycznego porządku. Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Premier i parlament sprawują funkcje kierownicze i kontrolne nad siłami zbrojnymi.

D. Kudlewski, Materiały MON, Internet, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/10463?t=Pierwsze-polskie-czolgi-Leopard-ida-do-remontu, [dostęp: 16.06.2021].

W grupie największych kontraktów, których realizacja skokowo zwiększa potencjał obronny i uderzeniowy Sił Zbrojnych znalazły się m.in. umowy na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4, dostawa 64 moździerzy RAK, 6 baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica; 1300 rakiet do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Poprad, 1000 szt. przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, a także 6 jednostek pływających, służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu pn. HOLOWNIK oraz innych systemów uzbrojenia i wyposażenia1.

Wojsko Polskie” stale zwiększa swój potencjał, dlatego najnowszy plan przewiduje wydatek około 133 miliardów dolarów na nowe uzbrojenie i wyposażenie. 10 października 2020 roku szef MON zatwierdził jeden z najważniejszych dokumentów w Wojsku Polskim – Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-20352.