Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

12 marca 2024

Srebrne gody Polski w NATO

fot. Daniel Pach/ FORUM

 

♦ 12 marca 2024 roku minęło 25 lat od przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co może być naszą dumą. Kształt polskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony uległ znaczącym przeobrażeniom. Wprowadzenie Polski do grona państw członkowskich Sojuszu miało głęboki wpływ na sytuację międzynarodową, jak i narodowe struktury bezpieczeństwa oraz gospodarkę. W poniższej publikacji zostanie przedstawiony zarys tych kluczowych zmian oraz osiągnięć, które nastąpiły od marca 1999 roku.

 

Historia

 

♦ Przystąpienie Polski do NATO w 1999 roku było przełomowym momentem w historii polskiego bezpieczeństwa. Decyzja ta była wynikiem wieloletnich starań i wspólnych dążeń całej polskiej klasy politycznej do umocnienia pozycji kraju w strukturach zachodnich oraz zmianę jego postrzegania na arenie międzynarodowej. Stanowisko poszczególnych stronnictw (przedstawicieli postkomunistycznej lewicy, czy też elit solidarnościowych), nie było tak jednoznaczne. Przede wszystkim na początku lat 90. XX wieku obawiano się reakcji chylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiemu, ponadto wojska ZSRR nadal stacjonowały w Polsce (do września 1993 roku). Późniejsze wydarzenia w Rosji pokazały jednak, że były to obawy przesadzone.

 

♦ Pomimo pewnych wątpliwości i niejednoznacznych sygnałów ze strony niektórych państw członkowskich, Polska konsekwentnie dążyła do NATO. Wizyta prezydenta Borysa Jelcyna w Polsce w 1993 roku oraz podpisanie Wspólnej deklaracji polsko-rosyjskiej przyniosły pewne nadzieje, jednak pomimo to Rosja nadal wyrażała sprzeciw wobec planów rozszerzenia NATO. Dopiero zawarcie w Paryżu układu NATO-Rosja (właśc. Akt Stanowiący o Wzajemnych Stosunkach, Współpracy i Bezpieczeństwie z 27 maja 1997 roku) doprowadziło do wycofania sprzeciwu przez Moskwę.

 

♦ Równocześnie przedstawiciele polonii w Stanach Zjednoczonych (m.in. Jan Nowak Jeziorański, czy Zbigniew Brzeziński) lobbowali za poparciem polskich starań. Warto podkreślić, że początkowo Polska wraz z innymi państwami była objęta programem Partnerstwa dla Pokoju, w ramach którego NATO zacieśniało współpracę z krajami dawnego bloku wschodniego aspirującymi do Sojuszu. W Europie natomiast zjednoczone Niemcy, dość mocno wspierały Polskę i inne państwa w tym zakresie. 

 

♦ Ostatecznie, ukoronowanie kilkuletnich zabiegów nastąpiło 12 marca 1999 roku, kiedy to formalnie przekazano dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego i  Polska oficjalnie stała się członkiem NATO. To wydarzenie było nie tylko symbolicznym potwierdzeniem nowego etapu w historii państwie, ale także strategicznym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności zarówno Polski, jak i całej Europy. Przystąpienie do NATO umocniło pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz dało gwarancje bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym.