Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

30 maja 2024

Reportaż z podróży do Kielc - 28 maja 2024

fot. własne. 

 

„Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu” – gen. Władysław Sikorski.

 

♦    Polska bierze aktywny udział w różnego rodzaju misjach pokojowych i zagranicznych od 1953 roku, kiedy to w ramach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, wysłano kontyngent składający się z 301 osób[1]. Przez kolejne dziesięciolecia Siły Zbrojne RP uczestniczyły w stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa m.in. na Bliskim Wschodzie, Bałkanach, w Iraku czy Afganistanie. Z jednej strony służba polskich żołnierzy w tego typu przedsięwzięciach umożliwiała nabycie nowych doświadczeń, z drugiej zaś stwarzała zagrożenie dla ich życia (wielu z nich nie wróciło już do Polski) i zdrowia (np. wybuch miny mógł skończyć się inwalidztwem). Niejednokrotnie odbywała się w warunkach, gdzie konflikty nie ulegały całkowitemu zakończeniu lecz wyłącznie zamrożeniu, a ryzyko eskalacji pozostawało na wysokim poziomie. Stąd też przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa narodowego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w oparciu o pozyskaną wiedzę teoretyczną w trakcie realizacji zajęć na Uczelni dotyczących powyższego tematu, postanowili odbyć podróż studyjną w dniu 28 maja 2024 roku do Kielc, gdzie znajduje się Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

 

(Fot. własne), Przedstawiciele Koła wraz z Opiekunem w Sali Pamięci Centrum. Na drugim tle po prawej stronie widać patrona Centrum,

gen. Władysława Sikorskiego, uczestnika I i II wojny światowej, Premiera Rządu RP na uchodźstwie i Wodza Naczelnego (1939-1943),

który zginął w tragicznym wypadku w Gibraltarze w 1943 roku.

 

♦     Godz. 10:00 Przed rozpoczęciem zwiedzania Centrum, uczestnicy podróży wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, podczas którego żołnierzom pełniącym służbę w Centrum przekazano akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia medalowe.