Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

02 czerwca 2023

Wyposażenie Sił Zbrojnych RP
- Wojska inżynieryjne 

Zdjęcie poglądowe/ google grafika

 

Czasami niszczyć, często budować, zawsze służyć.

~ Motto wojsk inżynieryjnych

 

 

 

♦ Wojska inżynieryjne jest to specjalistyczny rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony do wypełniania zadań wsparcia inżynieryjnego podczas działań bojowych, a także szeregu zadań związanych z zabezpieczeniem inżynieryjnym. Niejednokrotnie wojska inżynieryjne przeznaczone są do podejmowania zadań w zakresie reagowania na pojawiające się zagrożenia pochodzące z domeny nie wojskowej oraz do prac inżynieryjnych związanych z zagrożeniami stricte niemilitarnymi. Ten rodzaj wojsk najczęściej można zaobserwować w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz katastrof naturalnych oraz tych spowodowanych działalnością człowieka[1].

Oznaka korpusu osobowego tzw. „korpusówka” znajdująca się na mundurach wojsk inżynieryjnych.

♦ Jako, że wojska inżynieryjne realizują wiele specjalistycznych zadań związanych w sferze wojskowej oraz cywilnej, wobec tego i sprzęt musi być uniwersalny[2].

W celu przybliżenia obrazu sprzętu, w który wyposażone są wojska inżynieryjne posłużą informacje zawarte w monografii pt. ,,Ćwiczebne struktury organizacyjne pododdziałów Wojsk Lądowych” opublikowanej na Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu w 2017 r., a dokładnie dane dot. zestawienia zasadniczego uzbrojenia i wyposażenia kompanii saperów (wariant) oraz kompanii drogowo-mostowej (wariant)[3].

Lp.

Wyszczególnienie

drużyna zabezpieczenia

drużyna transportowa

pluton saperów

pluton minowania

pluton rozminowywania

1.

Ustawiacz min przyczepny (UMP-03)

 

 

 

4

 

2.

Transporter rozpoznania inżynieryjnego (TRI)

 

 

 

 

1

3.

Przyczepa-wyrzutnia ładunków wydłużonych dużych (WŁWD)

 

 

3

 

 

4.

Łódź desantowa (ŁD)

 

3

 

 

 

5.

Silnik zaburtowy

 

3

 

 

 

6.

Samochód ciężarowo-terenowy

1

5

3

8

2

7.

Samochód osobowo-terenowy

1

 

 

1

 

8.

Radiostacja RRC 9200

1

 

 

3

1

Zestawienia zasadniczego uzbrojenia i wyposażenia kompanii saperów (wariant).

Źródło: Z. Grobelny, R. Tomasik, Ćwiczebne struktury organizacyjne pododdziałów Wojsk Lądowych, Wrocław 2017, s. 65-66.

Lp.

Wyszczególnienie

drużyna zabezpieczenia

drużyna maszyn inżynieryjnych

1, 2 pluton drogowy

3 pluton drogowy

1.

Maszyna inżynieryjno-drogowa (MID)

 

1

 

 

2.

Spycharka szybkobieżna ciężka (BAT-M)

 

2

 

1

3.

Transporter pływający gąsienicowy

 

 

 

1

4.

Most towarzyszący na podwoziu czołgowym

 

 

3

3

5.

Równiarka samojezdna

 

1

 

 

6.

Koparka samochodowa (K-407)

 

 

3

3

7.

Spycharko-ładowarka

 

 

3

3

8.

Elastyczne pokrycie drogowe (EPD)

 

 

1

1

9.

Lekkie pokrycie drogowe (LPD)

 

 

3

3

10.

Samochód-wywrotka

 

 

6

6

11.

Samochód ciężarowo-terenowy

1

 

3

3

12.

Samochód osobowo-terenowy

1

 

 

 

13.

Żuraw średniego udźwigu na samochodzie

 

 

1

1

14.

Radiostacja RRC 9200

1

 

 

 

 

Zestawienia zasadniczego uzbrojenia i wyposażenia kompanii drogowo mostowej.

Źródło: Z. Grobelny, R. Tomasik, Ćwiczebne struktury organizacyjne pododdziałów Wojsk Lądowych, Wrocław 2017, s. 66-67.

 Poniżej przedstawiono wybrane elementy podstawowe znajdujących się na wyposażeniu wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych RP:

Transporter minowania narzutowego „Kroton”